Imię (Name):

 

Nazwisko (Surname):

 

Stopień naukowy (Academic degree):

 

Instytucja (Instytution):

 

Adres instytucji (Address of the institution)

Miasto (City):

 

Kod pocztowy (Zip Code)):

 

Ulica (Street):

 

NIP instytucji (Taxpayer identification numer):

 

Udział (Participation):

  bez refaratu (without a paper):
z referatem (with a paper):

Abstrakt (Abstract)

 

Wybór panelu (Panel selection)

 

Deklaracja posiłków (Meals):

  obiad (lunch) 26.09
obiad (lunch) 27.09
uroczysta kolacja (welcome reception) 27.09

Telefon (Phone)

 

E-mail:

 

 
Podaj kod z obrazka (Enter the code from the picture) token

Wyślij zgłoszenie klikając na (Send the application by clicking on)
Uwaga: poprzez wysłanie formularza wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z celami statutowymi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883).

Note: by submitting the form, you consent to the processing of your personal data in connection with the statutory purposes of the Warsaw School of Economics in accordance with the applicable provisions on the protection of personal data (Act of 29.08.1997 on the protection of personal data, Journal of Laws of 1997 No. 133, item 883).